Algeria to 'double' anti-terror forces: interior minister