Palestinian President Takes Control of Gaza Border