Offensive kills dozens of Iraqi insurgents, military says