All eyes on Zapatero as PM is set to announce ETA talks