China Intensifies ‘Anti-Terror Crackdown’ in Xinjiang